Polecamy
Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i Komunia w Kościele katolickim Best
seller
pod red. Roberto Dodaro
KSIĄŻKA
28,00 zł 23,80 zł

3 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
24/01/21
Wyjaśnienie tekstów świętych przez pryzmat misterium Chrystusa: Powierzchowne rozumienie działalności Jonasza w Niniwie może kojarzyć przyczynę ocalenia grzesznego miasta ze zmianą postępowania jego mieszkańców. Taka lektura jest niepełna. Początkiem zbawienia jest miłosierdzie Boga, który zadecydował o posłaniu proroka z wezwaniem do nawrócenia. Odpowiedź na ten apel jest skorzystaniem z okazji ofiarowanej przez Boga. Nawrócenie jest niezmarnowaniem czasu litości Boga.
Sugestie słuchacza
24/01/21 Olaf Szczypiński
Spojrzenie na dzisiejszą liturgię słowa z tej perspektywy powinno pozwolić zrozumieć krótką działalność publiczną Jezusa, a zarazem dostrzec sprawczą moc słowa wypowiadanego przez Boga. Jest to też łącznik między Starym a Nowym Przymierzem.
Homilia do dorosłych
24/01/21 s. Noela Wojtatowicz CSFN
Powierzchowne rozumienie działalności Jonasza w Niniwie może kojarzyć przyczynę ocalenia grzesznego miasta ze zmianą postępowania jego mieszkańców. Także taka interpretacja jest niepełna. Początkiem zbawienia jest miłosierdzie Boga, który zadecydował o posłaniu proroka z wezwaniem do nawrócenia. Odpowiedź na ten apel jest skorzystaniem z okazji ofiarowanej przez Boga. Nawrócenie jest niezmarnowaniem czasu litości Boga.
24/01/21 ks. Emil Kurek CSMA
Wewnętrzny opór jest najczęstszą reakcją na słowa wzywające do poprawy lub nawrócenia. „Przecież niczego takiego nie zrobiłem!” – od razu pojawia się w naszych myślach. Jeżeli po usłyszeniu dzisiejszej ewangelii właśnie tak zareagowaliśmy, to oznacza, że zapewne poczuliśmy to samo, co mieszkańcy Niniwy i Galilei słysząc słowa: „Nawracajcie się!”. Zarówno ci pierwsi jak i drudzy musieli być zaszokowani takim wezwaniem.
Homilia do młodzieży
24/01/21 s. Arletta Ziółkowska
Zwróćmy naszą uwagę na to, że Jezus nie mówi dzisiaj do nas: „Nawróćcie się”, ale „Nawracajcie się” . Nie jednorazowo, przy okazji Bożego Narodzenia czy Wielkiego Postu, ale codziennie.
Homilia do dzieci
24/01/21 Danuta Szelejewska
Spróbujmy sobie wyobrazić sytuację powołania Apostołów. Pan Jezus przyszedł nad brzeg Jeziora Galilejskiego w chwili, gdy rybacy łowili ryby. Nic dziwnego, na tym bowiem polegało ich codzienne zajęcie. Rozpoczynając jednak kolejny dzień pracy, nie spodziewali się spotkania z Chrystusem, który od tej chwili stał się ich najlepszym Przyjacielem. Z relacji świętego Marka dowiadujemy się, że „Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi»” (Mk 1, 17).