3 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Eucharystia angażuje człowieka w codzienną rzeczywistość

24/01/21
Wyjaśnienie tekstów świętych przez pryzmat misterium Chrystusa: Powierzchowne rozumienie działalności Jonasza w Niniwie może kojarzyć przyczynę ocalenia grzesznego miasta ze zmianą postępowania jego mieszkańców. Taka lektura jest niepełna. Początkiem zbawienia jest miłosierdzie Boga, który zadecydował o posłaniu proroka z wezwaniem do nawrócenia. Odpowiedź na ten apel jest skorzystaniem z okazji ofiarowanej przez Boga. Nawrócenie jest niezmarnowaniem czasu litości Boga.
Sens paradoksalnego nauczania św. Pawła staje się jasny w świetle znaczenia słowa „czas” użytego na początku. W grece istnieje termin chronos, który odnosi się do czasu jako mierzalnego wymiaru świata opisywanego przez prawa fizyki. Apostoł nie pisze o czasie odliczanym zegarkiem i kalendarzem, lecz posługuje się tutaj rzeczownikiem kairos. Pisząc o upływie tego rodzaju czasu, przestrzega przed porządkowaniem ludzi i świata bez uwzględniania na pierwszym miejscu oczekiwań Boga.
 
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.