3 niedziela okresu zwykłego

Kałuża

24/01/21 ks. Emil Kurek CSMA
Wewnętrzny opór jest najczęstszą reakcją na słowa wzywające do poprawy lub nawrócenia. „Przecież niczego takiego nie zrobiłem!” – od razu pojawia się w naszych myślach. Jeżeli po usłyszeniu dzisiejszej ewangelii właśnie tak zareagowaliśmy, to oznacza, że zapewne poczuliśmy to samo, co mieszkańcy Niniwy i Galilei słysząc słowa: „Nawracajcie się!”. Zarówno ci pierwsi jak i drudzy musieli być zaszokowani takim wezwaniem.