3 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Trzeba być zdecydowanym

24/01/21 Danuta Szelejewska
Spróbujmy sobie wyobrazić sytuację powołania Apostołów. Pan Jezus przyszedł nad brzeg Jeziora Galilejskiego w chwili, gdy rybacy łowili ryby. Nic dziwnego, na tym bowiem polegało ich codzienne zajęcie. Rozpoczynając jednak kolejny dzień pracy, nie spodziewali się spotkania z Chrystusem, który od tej chwili stał się ich najlepszym Przyjacielem. Z relacji świętego Marka dowiadujemy się, że „Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi»” (Mk 1, 17).