Polecamy
Josemaria Escriva. Przekroczyć marzenia
Pedro Casciaro
KSIĄŻKA
39,90 zł 34,00 zł

4 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
31/01/21
Kontynuacja obchodzonego w liturgii misterium Chrystusa w życiu człowieka: Dzisiejsza liturgia słowa powinna skierować naszą uwagę na serce, serce pojmowane biblijnie, jako ośrodek decyzyjny naszego życia, miejsce, do którego chce docierać Bóg, aby je odpowiednio ukształtować i przez nie przemawiać, wpływając realnie na nasze losy. Dlatego szczególnej wymowy nabierają słowa wyśpiewywane dziś w refrenie psalmu: „Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie”! Jeśli do tego przywołamy słowa z Księgi Przysłów: „Z całą pilnością strzeż swojego serca, bo życie ma tam swoje źródło” (…)
Sugestie słuchacza
31/01/21 Sławomir Zatwardnicki
Z jednej strony rzeczywiście brakuje mocy w kościelnym głoszeniu Ewangelii. Z drugiej strony Ewangelia zdaje się jednak przestrzegać przed przecenianiem mocy. Sprawy najważniejsze dzieją się jednak raczej w mocy miłości niż w samej mocy – przykładem Eucharystia. Ale przyznawszy to, chciałbym zapytać kaznodzieję, jak nie ześlizgnąć się w usprawiedliwianie braku mocy?
Homilia do dorosłych
31/01/21 ks. Maciej Szczepaniak
Zdalne nauczanie w szkołach, na uczelniach czy w zakładach pracy podczas epidemii przyzwyczaiło nas do „bezdotykowego” stylu komunikacji z innymi. Niby byliśmy blisko, a jednak daleko. Dzielił nas jedynie ekran komputera, ale odległość między uczniami a nauczycielami wydawała się niekiedy gigantyczna. Jednym z bardziej charakterystycznych objawów trudności w komunikowaniu było pytanie, zadawane przez włączających się do rozmowy uczestników spotkania: Czy słychać mnie? Czy widać to, co pokazuję?
Homilia do dorosłych
31/01/21 ks. Konrad Sulmirski
Być może dlatego właśnie Bóg potrzebuje pośredników: zwyczajnych ludzi, którzy w Jego imieniu oznajmiają ludowi wolę Stwórcy. Izrael bojąc się Boga, tak naprawdę prosi (być może nie uświadamiając sobie tego do końca) o to, aby Boża obecność była bardziej subtelna, niejako przysłoniona zwyczajnym człowieczeństwem ludzi przez Niego posłanych. Dlatego właśnie Jahwe posługuje się Mojżeszem, Aaronem. I właśnie z tego powodu powołuje w dalszej kolejności sędziów, królów i proroków.
Homilia do młodzieży
31/01/21 ks. Piotr Śliżewski
Na szczęście, nie musimy płakać z powodu tego, że nie żyjemy za czasów, kiedy Jezus chodził po ziemi. Aktualne czasy są równie dobre do przeżywania chrześcijaństwa jak każde inne. Wszystko dzięki Pismu Świętemu, które daje nam możliwość realnego spotkania się z Bogiem. Tak, nie przesłyszeliście się. W Biblii nie tylko czytamy o Bogu, ale się z Nim spotykamy!
Homilia do dzieci
31/01/21 Lidia Lasota
Szatan ma tylko jeden cel: zniszczyć człowieka. Jest od człowieka silniejszy, inteligentniejszy, przebiegły i nigdy nie odpoczywa. On nie zmarnuje żadnej okazji, żeby człowieka zniewolić. I czasami wchodzi do ludzkiej duszy i rządzi człowiekiem. Bardzo trudno jest się go wtedy pozbyć.