Polecamy
Praktyczny przewodnik po przepisach prawa kościelnego
Ks. Jan Glapiak
KSIĄŻKA
16,90 zł 14,90 zł
4 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Moc bez nauki i nauka bez mocy (sugestie słuchacza)

31/01/21 Sławomir Zatwardnicki
Z jednej strony rzeczywiście brakuje mocy w kościelnym głoszeniu Ewangelii. Z drugiej strony Ewangelia zdaje się jednak przestrzegać przed przecenianiem mocy. Sprawy najważniejsze dzieją się jednak raczej w mocy miłości niż w samej mocy – przykładem Eucharystia. Ale przyznawszy to, chciałbym zapytać kaznodzieję, jak nie ześlizgnąć się w usprawiedliwianie braku mocy?