Polecamy
Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i Komunia w Kościele katolickim Best
seller
pod red. Roberto Dodaro
KSIĄŻKA
28,00 zł 23,80 zł
4 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Moc bez nauki i nauka bez mocy (sugestie słuchacza)

31/01/21 Sławomir Zatwardnicki
Z jednej strony rzeczywiście brakuje mocy w kościelnym głoszeniu Ewangelii. Z drugiej strony Ewangelia zdaje się jednak przestrzegać przed przecenianiem mocy. Sprawy najważniejsze dzieją się jednak raczej w mocy miłości niż w samej mocy – przykładem Eucharystia. Ale przyznawszy to, chciałbym zapytać kaznodzieję, jak nie ześlizgnąć się w usprawiedliwianie braku mocy?