Polecamy
Jak ewangelizować ochrzczonych Best
seller
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 18,70 zł
4 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Moc bez nauki i nauka bez mocy (sugestie słuchacza)

31/01/21 Sławomir Zatwardnicki
Z jednej strony rzeczywiście brakuje mocy w kościelnym głoszeniu Ewangelii. Z drugiej strony Ewangelia zdaje się jednak przestrzegać przed przecenianiem mocy. Sprawy najważniejsze dzieją się jednak raczej w mocy miłości niż w samej mocy – przykładem Eucharystia. Ale przyznawszy to, chciałbym zapytać kaznodzieję, jak nie ześlizgnąć się w usprawiedliwianie braku mocy?