4 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Śmierć w Jezusie stała się najwyższym aktem miłości

31/01/21
Kontynuacja obchodzonego w liturgii misterium Chrystusa w życiu człowieka: Dzisiejsza liturgia słowa powinna skierować naszą uwagę na serce, serce pojmowane biblijnie, jako ośrodek decyzyjny naszego życia, miejsce, do którego chce docierać Bóg, aby je odpowiednio ukształtować i przez nie przemawiać, wpływając realnie na nasze losy. Dlatego szczególnej wymowy nabierają słowa wyśpiewywane dziś w refrenie psalmu: „Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie”! Jeśli do tego przywołamy słowa z Księgi Przysłów: „Z całą pilnością strzeż swojego serca, bo życie ma tam swoje źródło” (…)
Ewangelia dzisiejsza wręcz prowokuje do tego, by przypomnieć realną moc słowa Bożego, którego słuchaniu do dziś nie przestają towarzyszyć cuda, na co mamy wiele dowodów (por. KKK 547–550). Warto tu także przypomnieć o władzy, jaką po dziś ma nad demonami nasz Pan, Jezus Chrystus (por. KKK 447, 438, 550), oraz przestrzec przed zgubnymi skutkami przesadnego zainteresowania rzeczywistością opętań!
 
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.