4 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sprzeciw wobec oglądania Boga

31/01/21 ks. Konrad Sulmirski
Być może dlatego właśnie Bóg potrzebuje pośredników: zwyczajnych ludzi, którzy w Jego imieniu oznajmiają ludowi wolę Stwórcy. Izrael bojąc się Boga, tak naprawdę prosi (być może nie uświadamiając sobie tego do końca) o to, aby Boża obecność była bardziej subtelna, niejako przysłoniona zwyczajnym człowieczeństwem ludzi przez Niego posłanych. Dlatego właśnie Jahwe posługuje się Mojżeszem, Aaronem. I właśnie z tego powodu powołuje w dalszej kolejności sędziów, królów i proroków.