5 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Eucharystia – Chleb, który daje życie wieczne

07/02/21
Wyjaśnienie tekstów świętych przez pryzmat misterium Chrystusa: Hiob mówi nie tylko o swoim cierpieniu z powodu serii nieszczęść, ale też o daremnym trudzie życia, którego kresem jest śmierć. Skojarzenie biegu życia ludzkiego z tkaniem kończącym się razem z nićmi nie jest całkiem negatywne w Biblii.
W innych miejscach odsłania się wymowny obraz zależności końca tego życia od decyzji Boga porównanego do tkacza: „Zwijam jak tkacz moje życie. On mnie odcina od nici” (Iz 38,12). Także początki życia przedstawione jako Boskie tkanie: „Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, Ty utkałeś mnie w łonie mej matki” (Ps 139, 13).
Ewangelia potwierdza Boże pochodzenie wspólnej misji Jezusa i Jego uczniów. Wyrażonemu przez Szymona powszechnemu pragnieniu mieszkańców Kafarnaum, aby zatrzymać cudotwórcę u siebie, Jezus przeciwstawia wezwanie skierowane do swoich uczniów, by nie zmieniać kierunku misji. Jak teraz opuścił gościnne Kafarnaum, tak też wcześniej wyszedł od Ojca, by wzywać do nawrócenia i wiary. Nie realizuje On swojego własnego planu, lecz wypełnia wolę swojego Ojca.
 
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.