5 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Poznać Pismo Święte

07/02/21 ks. Grzegorz Świecarz
Bóg tak bardzo nas kocha, że oddał swoje życie za nas. Każdego dnia chce jednak do nas mówić przez słowo. Poproście rodziców, aby każdego dnia przeczytali wam fragment Ewangelii. Jak wiemy jest jedna Ewangelia, spisana przez czterech ewangelistów. Przypomnijcie mi jak mieli na imię?