6 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
14/02/21
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Jezus obecny w Eucharystii jest uzdrowicielem, który leczy łzy, najgłębsze troski, lęk wynikający z przemijania, troski związane ze stratą i ból upadku. Eucharystia pozwala znaleźć się w obecności wiecznego Boga.
Sugestie słuchacza
14/02/21 Iwona, Andrzej Tomaszewscy
Tymczasem nieraz słyszeliśmy już, że Jezus dotyka zmarłego lub chorego na trąd – tak jak w dzisiejszej ewangelii – jakby nie zważając na religijne przepisy… Jak my powinniśmy traktować nasze przepisy religijne? Czy „legalizm” religijny wystarczy do zbawienia? Skoro przepisy religijne nie są tak ważne, to dlaczego w ogóle je wprowadzono?
Homilia do dorosłych
14/02/21 ks. Szymon Bajon
Ewangelia, której wysłuchaliśmy, jest Bożym słowem na dziś dla nas. Nie chodzi więc o to, abyśmy wspominali tylko o cudzie, który wydarzył się dwa tysiące lat temu. Jezus działa i dziś, a scena o której dziś słyszeliśmy i którą każdy z nas w jakiś sposób sobie wyobraził, ma nam powiedzieć coś o tym, jak Jezus działa. Chodzi o to, byśmy to Jego działanie dostrzegli i na nie się otworzyli. Co wiec uderza w tym Jezusowym działaniu?
Homilia do dorosłych
14/02/21 ks. Piotr Śliżewski
W postawie tego trędowatego jest ogromna moc. On nie chce niczego wyciągać od Boga, chociaż bardzo tego potrzebuje. Abyśmy dobrze zrozumieli istotę sprawy, przypomnijmy sobie – trędowaty nie zrezygnował z normalnego życia. On o nim marzył! Dlatego nie tylko wypowiedział słowa prośby, ale na dodatek padł na kolana przed Jezusem. Mimo ogromnej potrzeby, wierzył, że do Boga trzeba się zwracać z kulturą, a nie obarczać Go problemami całego świata i twierdzić, że mu się coś należy. Aż chciałoby się nazwać tego człowieka „trędowatym na poziomie”.
Homilia do młodzieży
14/02/21 ks. Maciej Przybylak
Trąd w Biblii posiada jednak szersze znaczenie niż w medycynie. Izraelici uważali za trąd często wiele chorób skóry. Wszystkie one prowadziły do konieczności izolacji. Był to taki trwający w większości przypadków do końca życia lockdown. Aby zapobiec rozszerzaniu się tej choroby, którą i tak niedokładnie rozróżniano, konieczne były bezwzględne i surowe przepisy. Chyba już to skądś znamy…
Homilia do dzieci
14/02/21 Monika Zuber
Człowiek chory cierpiał podwójnie – fizycznie z uwagi na dolegliwości ciała oraz emocjonalnie – z uwagi na oddzielenie od swojego świata bliskich osób i spraw. I taki właśnie człowiek przychodzi do Jezusa. Upada na kolana przed Jezusem i w prostych słowach prosi o pomoc: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Proste słowa, w których kryje się jednak wielka nadzieja i wiara.