6 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Co jest najważniejsze?

14/02/21 Iwona, Andrzej Tomaszewscy
Tymczasem nieraz słyszeliśmy już, że Jezus dotyka zmarłego lub chorego na trąd – tak jak w dzisiejszej ewangelii – jakby nie zważając na religijne przepisy… Jak my powinniśmy traktować nasze przepisy religijne? Czy „legalizm” religijny wystarczy do zbawienia? Skoro przepisy religijne nie są tak ważne, to dlaczego w ogóle je wprowadzono?