6 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Czy można szczęście zachować tylko dla siebie?

14/02/21 Monika Zuber
Człowiek chory cierpiał podwójnie – fizycznie z uwagi na dolegliwości ciała oraz emocjonalnie – z uwagi na oddzielenie od swojego świata bliskich osób i spraw. I taki właśnie człowiek przychodzi do Jezusa. Upada na kolana przed Jezusem i w prostych słowach prosi o pomoc: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Proste słowa, w których kryje się jednak wielka nadzieja i wiara.