6 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Daj się zaskoczyć miłością!

14/02/21 ks. Szymon Bajon
Ewangelia, której wysłuchaliśmy, jest Bożym słowem na dziś dla nas. Nie chodzi więc o to, abyśmy wspominali tylko o cudzie, który wydarzył się dwa tysiące lat temu. Jezus działa i dziś, a scena o której dziś słyszeliśmy i którą każdy z nas w jakiś sposób sobie wyobraził, ma nam powiedzieć coś o tym, jak Jezus działa. Chodzi o to, byśmy to Jego działanie dostrzegli i na nie się otworzyli. Co wiec uderza w tym Jezusowym działaniu?