6 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

W nadprzyrodzonej jedności Mistycznego Ciała Chrystusa

14/02/21
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Jezus obecny w Eucharystii jest uzdrowicielem, który leczy łzy, najgłębsze troski, lęk wynikający z przemijania, troski związane ze stratą i ból upadku. Eucharystia pozwala znaleźć się w obecności wiecznego Boga.
Najważniejszą misją Jezusa, który pozostał z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata w tajemnicy Eucharystii, jest uwalnianie z wszelkich więzów, które czynią człowieka niewolnikiem, uwalnianie z więzów grzechu (por. Mt 4, 23-29). Zadaniem homilisty jest przypomnienie, że chrześcijanin, który stara się oczyścić z grzechu i uświęcić się z pomocą łaski Bożej, nie jest sam. Życie wierzących „łączy się przedziwną więzią w Chrystusie i przez Chrystusa z życiem wszystkich innych braci chrześcijan w nadprzyrodzonej jedności Mistycznego Ciała Chrystusa jakby w jednej mistycznej osobie” (KKK 1474).
 
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.