Polecamy
Niepłodność. Duchowy i praktyczny poradnik dla małżeństw
Angelique Ruhi-López, Carmen Santamaría
KSIĄŻKA
29,90 zł 5,00 zł

Chrzest Pański

Sugestie programowe
10/01/21
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Podczas celebrowanej Eucharystii Duch unosi się nad darami chleba i wina przynoszonymi przez wiernych. Słowa Jezusa: „To jest Ciało moje, to jest Krew moja” zapowiadają, że chce On przyjąć dla nas chrzest śmierci.
Sugestie słuchacza
10/01/21
Czujemy się niekiedy zupełnie bezradni, widząc porzucenie wiary przez naszych bliskich, przyjaciół. Zapewne ponosimy i my sami odpowiedzialność za ten stan rzeczy. Niemniej musimy przyznać, że tylko w Bogu i z Jego pomocą możemy być wiarygodnymi świadkami Ewangelii.
Homilia do dorosłych
10/01/21 ks. Mariusz Pohl
Musimy wiedzieć, że Jan Chrzciciel był wówczas postacią niezwykle popularną, cieszył się wielkim autorytetem. Schodzili się do niego ludzie z odległych stron, bo rozbudzał w nich ważne tęsknoty i oczekiwania: tęsknotę za Bogiem, za oczyszczeniem z grzechu, za zbawieniem. Jan wpisywał się najszlachetniejszą linię proroków Starego Przymierza, był godnym następcą Eliasza czy Jeremiasza.
Homilia do dorosłych
10/01/21 ks. Bartłomiej Kupś
Jednym z najbardziej urzekających mnie miejsc na Ziemi jest Islandia. Zwana krajem lodu. Najmłodszy obszar kontynentu europejskiego. Całe wnętrze wyspy ma charakter pustynny, który tworzą rozległe połacie pokryte piaskami, lawą i polami lodowymi. Kraj znany jest także z obecności licznych, jeszcze aktywnych wulkanów i pięknych wodospadów. Najbardziej chyba znany jest wodospad Gullfoss...
Homilia do młodzieży
10/01/21 ks. Jacek Zjawin
Przyjrzyjmy się najpierw Janowi Chrzcicielowi. To ostatni prorok Starego Testamentu, następca proroka Izajasza, którego słuchaliśmy dziś w pierwszym czytaniu. Izajasz zapowiadał Jezusa, a Jan widzi, jak ta zapowiedź wypełnia się nad rzeką Jordan, 20 km w linii prostej od Jerozolimy, niedaleko Morza Martwego, które znajduje się w najniższym punkcie na ziemi: -430 m p.p.m. Tyle ciekawostek geograficznych, a teraz przejdźmy do tego, co robił Jan...
Homilia do dzieci
10/01/21 ks. Konrad Zygmunt
Kto kiedyś uczestniczył w sakramencie chrztu świętego, albo oglądał zdjęcia ze swojego chrztu – to może nam odpowiedzieć na pytanie – jak świecę chrzcielną zapalamy? (odpalamy od paschału). Został nam jeszcze jeden przedmiot: biała szata – symbol nowego życia. Kogo w nią ubieramy? (ochrzczone dziecko)...