Chrzest Pański
Sugestie słuchacza

Co możemy zrobić?

10/01/21
Czujemy się niekiedy zupełnie bezradni, widząc porzucenie wiary przez naszych bliskich, przyjaciół. Zapewne ponosimy i my sami odpowiedzialność za ten stan rzeczy. Niemniej musimy przyznać, że tylko w Bogu i z Jego pomocą możemy być wiarygodnymi świadkami Ewangelii.