Chrzest Pański
Homilia do dorosłych

Co się stało nad Jordanem?

10/01/21 ks. Mariusz Pohl
Musimy wiedzieć, że Jan Chrzciciel był wówczas postacią niezwykle popularną, cieszył się wielkim autorytetem. Schodzili się do niego ludzie z odległych stron, bo rozbudzał w nich ważne tęsknoty i oczekiwania: tęsknotę za Bogiem, za oczyszczeniem z grzechu, za zbawieniem. Jan wpisywał się najszlachetniejszą linię proroków Starego Przymierza, był godnym następcą Eliasza czy Jeremiasza.