Chrzest Pański
Homilia do dzieci

Jesteśmy ochrzczeni!

10/01/21 ks. Konrad Zygmunt
Kto kiedyś uczestniczył w sakramencie chrztu świętego, albo oglądał zdjęcia ze swojego chrztu – to może nam odpowiedzieć na pytanie – jak świecę chrzcielną zapalamy? (odpalamy od paschału). Został nam jeszcze jeden przedmiot: biała szata – symbol nowego życia. Kogo w nią ubieramy? (ochrzczone dziecko)...