Chrzest Pański
Homilia do młodzieży

O darmowej miłości Boga, który uzdrawia

10/01/21 ks. Jacek Zjawin
Przyjrzyjmy się najpierw Janowi Chrzcicielowi. To ostatni prorok Starego Testamentu, następca proroka Izajasza, którego słuchaliśmy dziś w pierwszym czytaniu. Izajasz zapowiadał Jezusa, a Jan widzi, jak ta zapowiedź wypełnia się nad rzeką Jordan, 20 km w linii prostej od Jerozolimy, niedaleko Morza Martwego, które znajduje się w najniższym punkcie na ziemi: -430 m p.p.m. Tyle ciekawostek geograficznych, a teraz przejdźmy do tego, co robił Jan...