Chrzest Pański
Homilia do dzieci - Niedziela z Owieczką

Syn umiłowany

10/01/21 ks. Łukasz Bąbelek
Cel homilii: Przypominanie sobie o własnym chrzcie jest bardzo istotne w przeżywaniu własnej wiary. Dzisiaj warto wytłumaczyć dzieciom, co to znaczy, że przez chrzest stajemy się dziećmi Bożymi. Wynika to z dzisiejszej ewangelii, kiedy Jezusa nazywa się umiłowanym Synem. Jezus jest obecny w naszym życiu od zawsze, ale swoją wiarę przeżywamy od momentu chrztu.