Chrzest Pański
Sugestie programowe

Źródła wody żywej płyną w każdym z nas

10/01/21
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Podczas celebrowanej Eucharystii Duch unosi się nad darami chleba i wina przynoszonymi przez wiernych. Słowa Jezusa: „To jest Ciało moje, to jest Krew moja” zapowiadają, że chce On przyjąć dla nas chrzest śmierci.
Homilista może przypomnieć, że od momentu naszego chrztu źródła wody żywej zaczynają płynąć w każdym z nas, a ich nurt przybiera na sile w trakcie każdej celebracji eucharystycznej (DH 138–139). Eucharystia jest węzłem jedności Kościoła, źródłem świętości i skutecznym znakiem zjednoczenia z Chrystusem, a przez Niego z Trójcą Świętą. Pokarm eucharystyczny zapewnia wierzącym zmartwychwstanie do życia wiecznego: zasiane w słabości – powstaje w sile ducha (por. 1 Kor 15, 42-43)
 
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.