Polecamy

Objawienie Pańskie

Sugestie programowe
06/01/21
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Wierni przyszli na tę świętą liturgię w tym samym celu co magowie, którzy upadli na twarz i oddali pokłon Dziecięciu (Mt 2, 11).
Sugestie słuchacza
06/01/21 Anna Lipczyńska
Chodzi mi o apostolstwo oraz o misję prorocką otrzymaną przez każdego z nas wraz z sakramentem chrztu świętego. Pełnienie tej misji, dawanie świadectwa o Chrystusie, to przecież współczesne „objawienie Pańskie”. Może warto zacząć od katechezy wyjaśniającej istotę dzisiejszego święta – to mianowicie, że chociaż jest to tzw. dzień „Trzech Króli”, to jednak, jak śpiewa się w hymnie brewiarzowym, nie tylko: „Mędrcy dążyli za gwiazdą, która im drogę wskazała. Światła w jej blasku szukając. Boga wyznali darami”...
Homilia do dorosłych
06/01/21 ks. Jacek Kacprzak
Mędrcy przybywają, aby oddać pokłon Jezusowi. Użyte tu greckie „proskynesai”, oddane przez św. Hieronima łacińskim „adorare” każe rozumieć ten zamiar jako pragnienie oddania czci Boskiej a nie tylko hołdu zwyczajowo składanego władcy. W języku Ewangelii Mateuszowej i generalnie w Nowym Testamencie określenia te oznaczają gest uznania Boskiej godności tego, któremu hołd się składa...
Homilia do dorosłych
06/01/21 ks. Franciszek Zawadzki
O trzech mędrcach dowiadujemy się, że po przybyciu do pałacu żydowskiego króla Heroda pytają o nowo narodzonego syna królewskiego, gdyż jak twierdzą, ujrzeli jego gwiazdę na Wschodzie i ona przekonała ich, że warto podjąć trudną i daleką podróż, by poznać to, co według nich zwiastowała gwiazda.
Homilia do dzieci
06/01/21 ks. Dariusz Zuber
Dziś w ewangelii czytamy o Trzech Królach zwanych też Trzema Mędrcami, którzy wędrują za gwiazdą, aby znaleźć wielkiego Króla, Zbawiciela wszystkich ludzi. Pomyślcie, gdyby Ci Królowie przyszli teraz do nas i zapytali, gdzie mogą znaleźć Wielkiego Króla Jezusa? Gdyby zapytali nas, gdzie mieszka Jezus? Jakich odpowiedzi byście im udzielili? (rozmowa z dziećmi).
Homilia do dzieci - Niedziela z Owieczką
06/01/21 ks. Łukasz Bąbelek
W tej homilii chcemy dzieciom wyjaśnić jak ważna jest pokora, natomiast zazdrość, gniew i kłamstwo nigdy nie prowadzą do dobra. Rozumiemy, że grzech jest zły, ale często go usprawiedliwiamy. Takim przykładem jest Herod. Wyjaśnijmy na jego przykładzie, że dla Mędrców był uprzejmy i dobry natomiast plany, które tworzył w swoim sercu były grzechem. Mędrcy mieli bardzo dobre zamiary i w końcu odnajdują Jezusa i oddają Mu pokłon.