Objawienie Pańskie
Homilia do dorosłych

Gdzie jestem?

06/01/21 ks. Franciszek Zawadzki
O trzech mędrcach dowiadujemy się, że po przybyciu do pałacu żydowskiego króla Heroda pytają o nowo narodzonego syna królewskiego, gdyż jak twierdzą, ujrzeli jego gwiazdę na Wschodzie i ona przekonała ich, że warto podjąć trudną i daleką podróż, by poznać to, co według nich zwiastowała gwiazda.