Objawienie Pańskie
Homilia do dorosłych

Historia Heroda. Historia Mesjasza

06/01/21 ks. Jacek Kacprzak
Mędrcy przybywają, aby oddać pokłon Jezusowi. Użyte tu greckie „proskynesai”, oddane przez św. Hieronima łacińskim „adorare” każe rozumieć ten zamiar jako pragnienie oddania czci Boskiej a nie tylko hołdu zwyczajowo składanego władcy. W języku Ewangelii Mateuszowej i generalnie w Nowym Testamencie określenia te oznaczają gest uznania Boskiej godności tego, któremu hołd się składa...