Objawienie Pańskie
Sugestie programowe

Owocne przeżywanie Eucharystii pozwala „wrócić do domu inną drogą”

06/01/21
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Wierni przyszli na tę świętą liturgię w tym samym celu co magowie, którzy upadli na twarz i oddali pokłon Dziecięciu (Mt 2, 11).
Magowie pokazują uczestnikom Eucharystii, jak zbliżać się do Dziecięcia. Homilista może przypomnieć słuchaczom, że kiedy w uroczystość Objawienia Pańskiego przystępują do Komunii Świętej, docierają do tego miejsca i do tej Osoby, do których magów prowadziły gwiazda i Pismo. Eucharystia jest okazją, żeby ofiarować Jezusowi złoto wzajemnej miłości, kadzidło wiary i mirrę, która oznacza gotowość do umierania dla grzechu i powstawania do życia wiecznego. Owocne przeżywanie Eucharystii pozwala usłyszeć wezwanie, by wrócić do domu inną drogą (DH 130).
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.