Polecamy

Środa Popielcowa

Sugestie programowe
17/02/21
Okres Wielkiego Postu służy przygotowaniu do obchodu Paschy. Liturgia wielkopostna przygotowuje wiernych do obchodu paschalnego misterium przez wspomnienie przyjętego chrztu i pełnienie pokuty (ONRLiK 27). Wielki Post jest okresem przysposabiającym umysły i serca ludu chrześcijańskiego do właściwego celebrowania Triduum Paschalnego i Pięćdziesiątnicy Paschalnej owych dni.
Sugestie słuchacza
17/02/21 Aleksandra Cejrowska
W parafii, do której należę, każdego roku w Środę Popielcową, ksiądz proboszcz zamiast homilii odczytuje tzw. wskazania wielkopostne miejscowego biskupa, które przypominają kościelne przepisy postne (kto, kiedy i jak ma obowiązek pościć) oraz czas trwania tzw. komunii świętej wielkanocnej. Ilekroć słucham tego suchego komunikatu, zastanawiam się, czy nie wystarczyłoby poinformowanie parafian o jego istnieniu w ogłoszeniach parafialnych i umieszczenie go w internecie, by w to miejsce – jak przewidują zresztą przepisy liturgiczne – choć w kilku słowach zachęcić parafian do świadomego wejścia w czas Wielkiego Postu. Piękne teksty biblijne przewidziane do liturgii słowa tego dnia, z pewnością w tym pomogą.
Homilia do dorosłych
17/02/21 ks. Paschalis Kowalski
Okres Wielkiego Postu jest przede wszystkim czasem odejścia od grzechu, czasem przemiany serca i sposobu myślenia. Podjęcie trudu nawrócenia jest warunkiem uzyskania Bożego przebaczenia. Wydaje się jednak, że współczesnemu człowiekowi bynajmniej nie przychodzi łatwo uznanie swoich grzechów. Poczucie grzechu znajduje się w zaniku.
Homilia do dorosłych
17/02/21 ks. Kazimierz Kubat SDS
Tylko to nawrócenie i pokutę trzeba zacząć od siebie! Cały Wielki Post to okres poświęcony tym dwom tematom. A w liturgii Środy Popielcowej wyraża się to nie tylko słowami czytań, ale i formułą, którą ksiądz wypowiada posypując nasze głowy popiołem: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mt 1, 15) lub „Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz” (por Rdz 3, 19; Ps 103,14). Przypominają nam te słowa o konieczności ustawicznego, dogłębnego rewidowania naszego życia i pogłębiania naszej wiary, oraz o jego kruchości i skończoności.
Homilia do dzieci
17/02/21 Danuta Szelejewska
Gdy ktoś nas do czegoś wzywa, to musimy nie tylko wysłuchać ale także wyrazić swoje zdanie. Starotestamentalny prorok Joel, przekazując Boże słowo, nawołuje: „Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości” (Jl 2, 13). Wypowiedziane przez proroka słowa pochodzą od samego Pana Boga, powinniśmy więc uczynić to, o co prosi. Jak najszybciej zmieńmy swoje postępowanie, żyjmy w zgodzie z Bożymi nakazami.