Środa Popielcowa
Homilia do dzieci

Najlepsza nagroda

17/02/21 Danuta Szelejewska
Gdy ktoś nas do czegoś wzywa, to musimy nie tylko wysłuchać ale także wyrazić swoje zdanie. Starotestamentalny prorok Joel, przekazując Boże słowo, nawołuje: „Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości” (Jl 2, 13). Wypowiedziane przez proroka słowa pochodzą od samego Pana Boga, powinniśmy więc uczynić to, o co prosi. Jak najszybciej zmieńmy swoje postępowanie, żyjmy w zgodzie z Bożymi nakazami.