Środa Popielcowa
Homilia do dorosłych

Oto teraz czas upragniony

17/02/21 ks. Paschalis Kowalski
Okres Wielkiego Postu jest przede wszystkim czasem odejścia od grzechu, czasem przemiany serca i sposobu myślenia. Podjęcie trudu nawrócenia jest warunkiem uzyskania Bożego przebaczenia. Wydaje się jednak, że współczesnemu człowiekowi bynajmniej nie przychodzi łatwo uznanie swoich grzechów. Poczucie grzechu znajduje się w zaniku.