Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Homilia do dorosłych

Nowy czas w Chrystusie

01/01/21 ks. Adam Kalbarczyk
Jeden z rekolekcjonistów wzywał słuchaczy, by każdy dzień rozpoczynali modlitwą: „Modlitwa da wam odpowiedź na to wszystko, o czym potem usłyszycie w radiu lub przeczytacie w gazecie. Modlitwa jest jak stymulator serca, pomoże wam zachować siły do zachowania i rozważania wszystkich tych spraw w swoim sercu”. W słowach tego kaznodziei pobrzmiewa echo słów z odczytywanej dziś Ewangelii: „Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu”...