Apostolstwo modlitwy
Homilia do dorosłych

Fratelli tutti (I)

01/01/21 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja ewangelizacyjna: Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.