Apostolstwo modlitwy
Homilia do dorosłych

Kobieta we wspólnocie (II)

01/02/21 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja powszechna: Módlmy się w intencji kobiet — ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.