Polecamy

Godzina święta

07/01/21 ks. Maciej K. Kubiak
Adorujemy Najświętszy Sakrament w okresie Bożego Narodzenia, który jest czasem wielbienia Boga i dziękowania Mu za tajemnicę wcielenia Syna Bożego. Bóg staje się człowiekiem, przyjmuje ludzkie ciało i przynosi nam zbawienie. W Eucharystii jest z nami ten sam Zbawiciel, który narodził się w Betlejem. On jest Słowem, które „stało się ciałem i zamieszkało między nami”.
04/02/21 ks. Maciej K. Kubiak
Pod koniec listopada ubiegłego roku, wraz z początkiem Adwentu, rozpoczęliśmy kolejny rok realizacji programu duszpasterskiego, skupionego na tematyce eucharystycznej. Przez cały rok towarzyszyć nam będą słowa „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”, nawiązujące do wspólnotowego przeżywania Eucharystii. To właśnie wtedy, gdy jesteśmy zgromadzeni wokół ołtarza, Chrystusa przemienia chleb w swoje Ciało, które teraz – już po zakończeniu Mszy Świętej – możemy adorować.