Godzina święta

Uklęknąć przed Jezusem - adoracja (7 I)

07/01/21 ks. Maciej K. Kubiak
Adorujemy Najświętszy Sakrament w okresie Bożego Narodzenia, który jest czasem wielbienia Boga i dziękowania Mu za tajemnicę wcielenia Syna Bożego. Bóg staje się człowiekiem, przyjmuje ludzkie ciało i przynosi nam zbawienie. W Eucharystii jest z nami ten sam Zbawiciel, który narodził się w Betlejem. On jest Słowem, które „stało się ciałem i zamieszkało między nami”.