Polecamy
Josemaria Escriva. Przekroczyć marzenia
Pedro Casciaro
KSIĄŻKA
39,90 zł 34,00 zł

Kazania pasyjne

Homilia do dorosłych
21/02/21 ks. Maciej K. Kubiak
W 25. rozdziale Ewangelii według św. Mateusza (Mt 25, 31-45) możemy przeczytać opis sądu ostatecznego. Co ma on wspólnego z męką Chrystusa, którą – jak każdego roku – chcemy rozważać podczas tych nabożeństw? Przyzwyczajeni jesteśmy przecież do tego, by na tych nabożeństwach wpatrywać się w Chrystusa cierpiącego na drodze krzyżowej i umierającego na krzyżu. A jednak, jeśli wsłuchamy się uważnie w to, co Jezus mówi we wspomnianym fragmencie Ewangelii św. Mateusza, zrozumiemy, że Jego cierpienie sięga dalej, że Jego męka się nie kończy, trwa nadal – również dzisiaj. Jezus Chrystus każdego dnia cierpi i umiera w głodnych i spragnionych, w przybyszach i nagich, w chorych i uwięzionych. Ich cierpienie, jest Jego cierpieniem...
Homilia do dorosłych
28/02/21 ks. Maciej K. Kubiak
Zostawmy na chwilę opis sądu ostatecznego, który jest inspiracją do naszych rozważań. Zostawmy też opisy męki Pańskiej, a przenieśmy się do Samarii, do miasteczka, zwanego Sychar, w pobliże pola, które Jakub dał synowi swemu, Józefowi. Była tam studnia Jakuba. Święty Jan pisze w 4. rozdziale Ewangelii, że „Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: «Daj Mi pić»” (J 4, 6-7). Jezus jest spragniony, Jezus chce się napić wody, a Samarytanka ma dostęp do studni...