Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł

Kazania pasyjne

21/02/21
Poniżej udostępniamy w całości sześć kazań pasyjnych, przygotowanych w 2013 roku przez śp. ks. Artura Filipiaka – przez wiele lat współpracującego z „Biblioteką Kaznodziejską” – który, zakażony koronawirusem, zmarł 2 listopada 2020 roku.
21/02/21 ks. Artur Filipiak
W czasie najbliższych tygodni chcemy zastanowić się nad tajemnicą śmierci Jezusa. Nabożeństwo Gorzkich Żali, oparte na opisach męki Pańskiej zawartych w Piśmie św., przedstawia jak doszło do tego, że Jezus musiał umrzeć. Wszystkie osoby, które pojawiają się w opisach męki Jezusa – Judasz, Piotr, arcykapłani, Piłat, Herod – to nie są jacyś wyjątkowo źli ludzie, jakieś potwory. Oni zachowują się i postępują tak, jak ludzie zawsze zwykli postępować. Ale to „normalne” zachowanie prowadzi Jezusa na krzyż.
28/02/21 ks. Artur Filipiak
Historia męki Pańskiej opowiada, jak mogło do tego dojść, że Jezus, powszechnie uwielbiany przez lud, musiał umrzeć. Wielu ludzi, jeden po drugim, dołożyło swoją małą cząstkę do śmierci Jezusa. Wszystkich tych ludzi łączy jedno: nie robią niczego szczególnego, zachowują się tak, jak ludzie zwykli się zachowywać. I właśnie to zaprowadzi Jezusa na krzyż. Za tych ludzi umiera Jezus, za tych „normalnych”, za mnie i za ciebie. Przyjrzyjmy się dzisiaj jednemu z nich – Herodowi. Jego życie, gdyby je sfilmować, ma w sobie trochę z brazylijskiej telenoweli i trochę z horroru.
07/03/21 ks. Artur Filipiak
„I przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, który wracając z pola właśnie przechodził, żeby niósł krzyż Jego” (Mk 15,21).
14/03/21 ks. Artur Filipiak
Na początku opisu męki Pańskiej pojawia się bezimienna kobieta, która wylewa na głowę Jezusa flakonik drogiego olejku. By sobie uzmysłowić, co uczyniła owa kobieta, musimy wiedzieć, że butelka takiego olejku kosztowała prawdopodobnie równowartość jej rocznych zarobków. Judasz zdradza Jezusa arcykapłanom za cenę nieporównanie niższą, wręcz śmieszną. Inni uczniowie Jezusa są zgorszeni taką rozrzutnością i marnotrawstwem. Arcykapłani są gotowi zapłacić. Cała ta scena, podobnie jak często i nasze życie, kręci się wokół pieniędzy. Pieniądze czy miłość?
21/03/21 ks. Artur Filipiak
Jezusa stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zdał mu pytanie: Czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Tak, ja nim jestem. A gdy Go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał.