Kazania pasyjne

Świadkowie męki Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela

21/02/21
Poniżej udostępniamy w całości sześć kazań pasyjnych, przygotowanych w 2013 roku przez śp. ks. Artura Filipiaka – przez wiele lat współpracującego z „Biblioteką Kaznodziejską” – który, zakażony koronawirusem, zmarł 2 listopada 2020 roku.
Teksty, nawiązujące do przeżywanego wówczas w Kościele powszechnym Roku Wiary opublikowaliśmy w wersji drukowanej w „Bibliotece Kaznodziejskiej” 1/2013 (dwa pierwsze kazania) oraz 2/2013 (cztery kazania).
Obszerne fragmenty wszystkich sześciu kazań wydrukowaliśmy w „Bibliotece Kaznodziejskiej” 1/2021 w związku ze śmiercią ks. Artura, który przez wiele lat był nie tylko autorem kazań dla naszego miesięcznika ale również w pewien sposób sąsiadem naszej redakcji, jako redaktor naczelny miesięcznika „Katecheta”, wydawanego również przez nasze wydawnictwo. Chcieliśmy w ten sposób przypomnieć jego dorobek oraz uczcić jego pamięć.
Poniżej udostępniamy w osobnych plikach cały cykl kazań z 2013 roku.
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.