Kazania pasyjne
Homilia do dorosłych

Byłem głodny, a nie daliście mi jeść… (21 II)

21/02/21 ks. Maciej K. Kubiak
W 25. rozdziale Ewangelii według św. Mateusza (Mt 25, 31-45) możemy przeczytać opis sądu ostatecznego. Co ma on wspólnego z męką Chrystusa, którą – jak każdego roku – chcemy rozważać podczas tych nabożeństw? Przyzwyczajeni jesteśmy przecież do tego, by na tych nabożeństwach wpatrywać się w Chrystusa cierpiącego na drodze krzyżowej i umierającego na krzyżu. A jednak, jeśli wsłuchamy się uważnie w to, co Jezus mówi we wspomnianym fragmencie Ewangelii św. Mateusza, zrozumiemy, że Jego cierpienie sięga dalej, że Jego męka się nie kończy, trwa nadal – również dzisiaj. Jezus Chrystus każdego dnia cierpi i umiera w głodnych i spragnionych, w przybyszach i nagich, w chorych i uwięzionych. Ich cierpienie, jest Jego cierpieniem...