Kazania pasyjne
Homilia do dorosłych

Byłem spragniony, a nie daliście mi pić… (28 II)

28/02/21 ks. Maciej K. Kubiak
Zostawmy na chwilę opis sądu ostatecznego, który jest inspiracją do naszych rozważań. Zostawmy też opisy męki Pańskiej, a przenieśmy się do Samarii, do miasteczka, zwanego Sychar, w pobliże pola, które Jakub dał synowi swemu, Józefowi. Była tam studnia Jakuba. Święty Jan pisze w 4. rozdziale Ewangelii, że „Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: «Daj Mi pić»” (J 4, 6-7). Jezus jest spragniony, Jezus chce się napić wody, a Samarytanka ma dostęp do studni...