Polecamy
Jak ewangelizować ochrzczonych Best
seller
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 18,70 zł

Pierwszy piątek

04/02/21 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Skala różnego rodzaju napomnień, jakie otrzymujemy w życiu i jakie dajemy innym, jest szeroka. Uczymy się słuchać głosu Boga, który do nas mówi przez rodziców, rodzeństwo, krewnych, przyjaciół.
05/02/21 Danuta Szelejewska
Wierność Jana Chrzciciela nikomu z nas nie powinna pozostać obojętną. Jego postępowanie ma być wzorem do naśladowania dla współczesnego człowieka, czyli dla ciebie i dla mnie. Autor Listu do Hebrajczyków zachęca nas: „Niech trwa braterska miłość (…). Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki” (Hbr 13, 1.8). Ten, który oddał życie na krzyżu, kieruje swoją miłość do ludzi wszystkich czasów i narodów.