Pierwszy piątek

Czyny świadectwem danym Panu (homilia pierwszopiatkowa do dzieci)

05/02/21 Danuta Szelejewska
Wierność Jana Chrzciciela nikomu z nas nie powinna pozostać obojętną. Jego postępowanie ma być wzorem do naśladowania dla współczesnego człowieka, czyli dla ciebie i dla mnie. Autor Listu do Hebrajczyków zachęca nas: „Niech trwa braterska miłość (…). Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki” (Hbr 13, 1.8). Ten, który oddał życie na krzyżu, kieruje swoją miłość do ludzi wszystkich czasów i narodów.