Polecamy
Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł

Słuchając Franciszka

Homilia do dorosłych
01/01/21 ks. Paweł Szpyrka SJ
W bieżącym roku duszpasterskim Kościół ponownie zaprasza wiernych do odkrywania i pogłębiania tajemnicy Eucharystii. Temat często powraca w nauczaniu papieża Franciszka, w jego homiliach i katechezach. Jest on stale obecny także w głównych dokumentach: encyklikach i adhortacjach apostolskich. Warto podjąć refleksję nad tymi tekstami.
Homilia do dorosłych
01/02/21 ks. Paweł Szpyrka SJ
Głosząc radość Ewangelii papież Franciszek marzy o Kościele otwartych drzwi. „Kościół jest powołany, by był zawsze otwartym domem Ojca. Jednym z konkretnych znaków tego otwarcia jest to, aby wszędzie były kościoła z otwartymi drzwiami. Chodzi o ty, że jeśli ktoś pragnie iść za natchnieniem Ducha i zbliża się, szukając Boga, nie spotkał się z chłodem zamkniętych drzwi”. Na tym jednak nie koniec. Nie wystarczą otwarte drzwi świątyń. Franciszek marzy o otwartych sercach chrześcijan chętniej przyjmujących niż wykluczających ze wspólnoty.