Słuchając Franciszka
Homilia do dorosłych

Eucharystia – Pamiątka i Pascha

01/01/21 ks. Paweł Szpyrka SJ
W bieżącym roku duszpasterskim Kościół ponownie zaprasza wiernych do odkrywania i pogłębiania tajemnicy Eucharystii. Temat często powraca w nauczaniu papieża Franciszka, w jego homiliach i katechezach. Jest on stale obecny także w głównych dokumentach: encyklikach i adhortacjach apostolskich. Warto podjąć refleksję nad tymi tekstami.