Słuchając Franciszka
Homilia do dorosłych

Eucharystia – sakrament jedności

01/02/21 ks. Paweł Szpyrka SJ
Głosząc radość Ewangelii papież Franciszek marzy o Kościele otwartych drzwi. „Kościół jest powołany, by był zawsze otwartym domem Ojca. Jednym z konkretnych znaków tego otwarcia jest to, aby wszędzie były kościoła z otwartymi drzwiami. Chodzi o ty, że jeśli ktoś pragnie iść za natchnieniem Ducha i zbliża się, szukając Boga, nie spotkał się z chłodem zamkniętych drzwi”. Na tym jednak nie koniec. Nie wystarczą otwarte drzwi świątyń. Franciszek marzy o otwartych sercach chrześcijan chętniej przyjmujących niż wykluczających ze wspólnoty.