Spotkanie wspólnoty różańcowej
Homilia do dorosłych

Róża duchowna (I)

02/01/21 ks. Franciszek Zawadzki
Duchowość Maryi to także zaangażowanie w codzienność – jak podczas odwiedzin u Elżbiety, jak w stajence, jak pośród uczniów w Wieczerniku, jak w Kanie. Nie jest to duchowość oderwana od życia. Wreszcie to uwielbianie Boga całym sercem i życiem i czerpanie radości, którą wiara i współpraca z Bogiem może rodzić. Taka duchowość może być przykładem każdej właściwej chrześcijańskiej duchowości.