CZYTANIA NA PAŹDZIERNIK

Wprowadzenie

01/10/21 ks. Maciej K. Kubiak
Na każdy dzień października, jako wprowadzenie do modlitwy różańcowej, proponujemy krótkie rozważania modlitwy „Ojcze nasz”, których autorem jest nowy polski Błogosławiony, kardynał Stefan Wyszyński. Chcemy w ten sposób podziękować Panu Bogu za jego beatyfikację która odbyła się 12 września w Warszawie (wraz z beatyfikacją matki Elżbiety Róży Czackiej).
Rozważania pochodzą z książki Stefana Wyszyńskiego pt. „Ojcze nasz. Niech Modlitwa Pańska stanie się naszym chlebem powszednim”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Świętego Wojciecha w roku 2020 w związku z planowaną beatyfikacją Prymasa Tysiąclecia. Wszystkie cytowane fragmenty pochodzą z tej książki. Na każdy dzień października wybraliśmy jeden krótki fragment, który ułatwi modlącym się zrozumienie modlitwy „Ojcze nasz”, rozpoczynającej każdą dziesiątkę różańca.
Po tym wprowadzeniu proponujemy rozważania kolejnych tajemnic różańcowych, wybrane na każdy dzień zgodnie z zasadami odmawiania różańca (tajemnice radosne w poniedziałki i soboty, tajemnice światła w czwartki, tajemnice bolesne we wtorki i piątki oraz tajemnice chwalebne w środy i niedziele). Rozważania tajemnic różańcowych pochodzą z „Biblioteki Kaznodziejskiej” i były publikowane w latach 2010- 2020. Autorami tekstów oraz opracowań wybranych fragmentów dokumentów Kościoła są: s. Urszula Kłusek SAC, ks. Maciej K. Kubiak, Anna Lipczyńska, Danuta Stankiewicz, ks. Piotr Śliżewski, s. Noela Wojtatowicz CSFN, Sławomir Zatwardnicki i ks. Franciszek Zawadzki.
W drugiej części suplementu zamieszczamy propozycje rozważań tajemnic różańcowych z udziałem dzieci, które również pochodzą z „Biblioteki Kaznodziejskiej” (z lat 2015- 2020). Ich uzupełnieniem mogą być pomoce duszpasterskie przygotowane z myślą o dzieciach, biorących udział w nabożeństwach październikowych. Informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej www.swietywojciech.pl lub w redakcjach „Biblioteki Kaznodziejskiej” i „Małego Przewodnika Katolickiego”.
 
 
Stefan Wyszyński, Ojcze nasz. Niech Modlitwa Pańska stanie się naszym chlebem powszednim, Wydawnictwo Świętego Wojciecha, Poznań 2020. Zamówienia: www.swietywojciech.pl oraz telefonicznie 61 659 37 60 lub 61 659 37 64.
 
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.