Polecamy
Franciszek dla mężczyzn
Markus Hofer
KSIĄŻKA
24,00 zł 20,40 zł

23 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
05/09/21
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Jezus w swoim przepowiadaniu posługuje się znakami świata stworzonego, by ukazać tajemnice królestwa Bożego. Uzdrawia lub potwierdza treść swojego przepowiadania przez znaki materialne lub symboliczne gesty (KKK 1151).
Sugestie słuchacza
05/09/21 Anna Lipczyńska
Myślę, że dzisiejsze czytania powinny skłonić nas, to jest zarówno słuchaczy jak i kaznodziejów – do rachunku sumienia z naszego zaufania Bogu oraz także zaufania Jego pomysłowi na nasze życie. Nasze, to znaczy osobiste życie każdego z nas – moje i twoje. Niechby to też była zachęta do rachunku sumienia z wrażliwości na drugiego człowieka. Proponuję pochylenie się nad niektórymi podpowiedziami zawartymi w słowie na dziś: Pan dźwiga poniżonych, Pan ochrania sierotę i wdowę, Pan strzeże przybyszów, Pan chlebem karmi głodnych, Pan uciśnionym wymierza sprawiedliwość, Pan dochowuje wiary na wieki, Pan nie ma względu na osoby, Pan… A ja?
Homilia do dorosłych
05/09/21 o. Marcin Wrzos OMI
Właśnie, Ewangelia. Człowiek głuchoniemy, a więc widzący, ale niesłyszący i niemówiący. Jezus potwierdza słuchaczom, że nie jest zwykłym nauczycielem wędrownym, których było wielu w tych czasach w Jerozolimie, ale Mesjaszem, Bogiem, który nie pozostawia nikogo bez pomocy. Aby było ciekawiej, autor – św. Marek – używa na określenie głuchoniemego dokładnie tego samego słowa, które było użyte w pierwszym czytaniu gr. mogilalos, które występuje tylko dwa razy w Biblii. Właśnie ten fakt, że to Bóg doprowadził Izraelitów do wolności, ale i zapis, że Mistrz popatrzył w niego zanim uzdrowił chorego, wskazuje, gdzie mamy szukać pomocy. Gdy duchowo niedomagamy, nie potrafimy kochać, przebaczać kolejny raz, bo a to zawiódł małżonek, a to dzieci kolejny raz zawiodły, nie potrafimy darzyć szacunkiem ludzi inaczej myślących niż my, a to nie radzimy sobie ze słabościami, grzechami, toksycznymi ludźmi – spójrzmy na Niego, na Boga. On potrafił uleczyć i dać wolność Żydom, potrafił uleczyć głuchoniemego z Ewangelii, nam też może pomóc.
Homilia do dorosłych
05/09/21 ks. Marek Piedziewicz
Zapowiadane przez proroków czasy mesjańskie znalazły swój szczyt w życiu i misji Chrystusa. Obecnie trwają nadal w misji Kościoła. Przez całe wieki aż po czasy obecne ludzie doświadczą w nim, że Chrystus żyje i jest nadzieją, i fundamentem życia, że tylko w Nim jest zbawienie człowieka. Niekiedy zdarza się, że Chrystus uzdrawia tak, jak słyszeliśmy o tym dzisiaj. Tak było w przypadku francuskiego Małego Wróbelka, Edith Piaf. Większość z nas zna ją jako wspaniałą piosenkarkę. Nie wszyscy wiedzą jednak o jej trudnym życiu.
Homilia do młodzieży
05/09/21 s. Urszula Kłusek SAC
Bóg również złożył ludziom obietnice. Złożył wiele obietnic i każdą z nich spełnił i spełnia. Obietnice Boga zawsze są spełnione. Bóg jako jedyna osoba nie zawodzi. Nigdy! Słowo Boże spełnia to, co zapowiada, nawet jeśli zostało wypowiedziane przed wiekami. Słowo Boga i Jego obietnice były i są spełniane, również w twoim i moim życiu, również w świecie, w którym żyjemy, nawet wtedy, gdy ten świat zdaje się zaprzeczać istnieniu Boga. Bóg stwarzając człowieka stworzył go do szczęścia i nieśmiertelności. Wiemy jednak, że przez zawiść diabła śmierć przyszła na świat, przyszedł grzech. I zdawało się, że obietnica Boga, iż człowiek będzie żył wiecznie z Bogiem, nie może być spełniona. Ale Bóg nie rzuca słów na wiatr. Więc w raju zapowiedział zbawienie, czyli ratunek dla człowieka.
Homilia do dzieci
05/09/21 ks. Dariusz Zuber
W Ewangelii czytamy, że gdy inni przyprowadzili kalekiego człowieka do Pana Jezusa to On bierze go na stronę. Chce być tylko z nim, sam na sam. Chce rozmawiać z nim jego językiem. W ten sposób Pan pokazuje mu, że jest on dla Niego bardzo ważny. Dalej Jezus po włożeniu palców w uszy i położeniu swojej śliny na jego język spojrzał w niebo i westchnął. Nasz bohater poznawał świat przez dotyk i wzrok. Więc widział, co robi Jezus. Pan Jezus tchnął na niego, czyli stworzył go nowym człowiekiem, uzdrowił go i zmienił jego serce, aby nie czuł się już samotny i niepotrzebny. Na koniec Jezus powiedział „Effatha”, czyli „otwórz się”. Po tych słowach nasz bohater został uzdrowiony. Stał się słyszący i mówiący. To wskazuje na coś ważnego w kontekście naszej wiary. Pan Jezus otwiera nam uszy, abyśmy mogli słyszeć i odpowiadać tym, którzy potrzebują naszej miłości i troski. Nasza wiara jest relacją z Panem Bogiem, który jest naszym przyjacielem i opiekunem. A jak Pan Bóg mówi do nas? Pan Bóg nas dotyka przez innych ludzi, którzy nam pokazują Boga. Najczęściej jest tak, że to rodzice, dziadkowie, wujek lub ciocia, a może kolega lub koleżanka przyprowadzają nas do Boga, do Kościoła, uczą nas modlitwy, zachęcają do naśladowania Jezusa, czytania Pisma Świętego. Tak rozpoczyna się nasza więź z Panem Jezusem.