23 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

O krok od wielkich rzeczy

05/09/21 ks. Marek Piedziewicz
Zapowiadane przez proroków czasy mesjańskie znalazły swój szczyt w życiu i misji Chrystusa. Obecnie trwają nadal w misji Kościoła. Przez całe wieki aż po czasy obecne ludzie doświadczą w nim, że Chrystus żyje i jest nadzieją, i fundamentem życia, że tylko w Nim jest zbawienie człowieka. Niekiedy zdarza się, że Chrystus uzdrawia tak, jak słyszeliśmy o tym dzisiaj. Tak było w przypadku francuskiego Małego Wróbelka, Edith Piaf. Większość z nas zna ją jako wspaniałą piosenkarkę. Nie wszyscy wiedzą jednak o jej trudnym życiu.