23 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Odwagi!

05/09/21 Anna Lipczyńska
Myślę, że dzisiejsze czytania powinny skłonić nas, to jest zarówno słuchaczy jak i kaznodziejów – do rachunku sumienia z naszego zaufania Bogu oraz także zaufania Jego pomysłowi na nasze życie. Nasze, to znaczy osobiste życie każdego z nas – moje i twoje. Niechby to też była zachęta do rachunku sumienia z wrażliwości na drugiego człowieka. Proponuję pochylenie się nad niektórymi podpowiedziami zawartymi w słowie na dziś: Pan dźwiga poniżonych, Pan ochrania sierotę i wdowę, Pan strzeże przybyszów, Pan chlebem karmi głodnych, Pan uciśnionym wymierza sprawiedliwość, Pan dochowuje wiary na wieki, Pan nie ma względu na osoby, Pan… A ja?