23 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Podnieśmy wzrok

05/09/21 o. Marcin Wrzos OMI
Właśnie, Ewangelia. Człowiek głuchoniemy, a więc widzący, ale niesłyszący i niemówiący. Jezus potwierdza słuchaczom, że nie jest zwykłym nauczycielem wędrownym, których było wielu w tych czasach w Jerozolimie, ale Mesjaszem, Bogiem, który nie pozostawia nikogo bez pomocy. Aby było ciekawiej, autor – św. Marek – używa na określenie głuchoniemego dokładnie tego samego słowa, które było użyte w pierwszym czytaniu gr. mogilalos, które występuje tylko dwa razy w Biblii. Właśnie ten fakt, że to Bóg doprowadził Izraelitów do wolności, ale i zapis, że Mistrz popatrzył w niego zanim uzdrowił chorego, wskazuje, gdzie mamy szukać pomocy. Gdy duchowo niedomagamy, nie potrafimy kochać, przebaczać kolejny raz, bo a to zawiódł małżonek, a to dzieci kolejny raz zawiodły, nie potrafimy darzyć szacunkiem ludzi inaczej myślących niż my, a to nie radzimy sobie ze słabościami, grzechami, toksycznymi ludźmi – spójrzmy na Niego, na Boga. On potrafił uleczyć i dać wolność Żydom, potrafił uleczyć głuchoniemego z Ewangelii, nam też może pomóc.